Wróć do listy

Wycinka drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego" wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince.