• Modernizacja infrastruktury kolejowej
  linii WKD - poprzez budowę drugiego toru
  linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
  do Grodziska Mazowieckiego

  Zobacz

 • Modernizacja infrastruktury kolejowej
  linii WKD - poprzez budowę drugiego toru
  linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
  do Grodziska Mazowieckiego

  Zobacz

Opracowanie dokumentacji projektowej

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Przygotowanie studium wykonalności

Poznaj harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji prezentuje kluczowe wydarzenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu

Zobacz harmonogram