Wróć do listy

74 miliony zł z Unii Europejskiej na modernizację kolei na Mazowszu. Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury kolejowej linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w województwie mazowieckim.

W dniu 30 września 2019 r. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowychumowę o dofinansowanie ze środków unijnych dla jednego z jej projektów. Wartość inwestycji to prawie 108 milionów złotych.Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 wyniesie ponad 74 miliony zł.

Umowę o dofinansowanie podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

– Słowo "drugi" często kojarzy się nam z czymś gorszym, na przykład druga twarz, druga liga. W przypadku WKD ten liczebnik oznacza rozwój. Drugi tor to częstsze kursowanie pociągów, łatwiejszy dojazd dla mieszkańców, większa popularność WKD i w przyszłości kolejne inwestycje. Tak nakręca się spirala rozwoju. Cieszę się, że mogliśmy w tym pomóc. Szansę na rozwój dały fundusze unijne z POIiŚ, które zapewniły finansowanie 70% wartości tej inwestycji – podkreślił Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dofinansowany projekt:

Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

- wartość całkowita projektu: 107 942 669 zł

- wartość dofinansowania z UE: 74 581 777 zł

Projekt obejmie budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, wymianę nawierzchni istniejącego toru 1G, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych w związku z budową drugiego toru, przebudowę istniejących 11 peronów oraz ich dostosowanie do wymagań TSI PRM, budowę 5 nowych peronów spełniających wymagania TSI PRM oraz modernizację budynków 2 dworców Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Projekt realizowany będzie w województwie mazowieckim, na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Linia kolejowa 47 przebiega przez gminy: Brwinów (powiat pruszkowski), Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski).

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości modernizowanego szlaku z przeznaczeniem do prowadzenia składów pociągów w kolejowych pasażerskich przewozach aglomeracyjnych z prędkością eksploatacyjną nie większą niż 80 km/h.

– Dzisiejsza uroczystość stanowi potwierdzenie słuszności podjętej decyzji o wdrożeniu niezwykle ważnego etapu, niezbędnego dla dalszego dynamicznego rozwoju WKD. Wypełniamy równocześnie zamierzenie leżące u podstaw strategii przyjętej przez założycieli i budowniczych linii kolejowej EKD, którzy ponad 90 lat temu planowali drugą nitkę toru do Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy pewni, że przedsięwzięcie, na rzecz którego zawarta została dziś umowa, przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei i ograniczenia ruchu samochodowego.

Projekt będzie realizowany do połowy grudnia 2022 r.

Jak podkreśliła dziś Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych – W obecnej perspektywie tylko w województwie mazowieckim podpisaliśmy umowy o dofinansowanie z UE w wysokości 25,1 mld złotych. Umowa podpisana dziś ze spółką WKD to kolejny krok w kierunku znaczącego polepszenia jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji warszawskiej, do czego skutecznie od kilku lat przyczyniają się Fundusze Europejskie.

– Jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stają władze lokalne, rządy i Unia Europejska jest poprawa komunikacji i wzrost mobilności w obszarach miejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczeń, kongestii i zwiększeniu bezpieczeństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w podpisaniu umowy przyznającej ponad 75 mln PLN dofinansowania z UE na rozbudowę Warszawskiej Kolei Miejskiej. Jest to inwestycja, która w całości realizuje cele polityki transportowej i polityki miejskiej UE. Takie inwestycje są dzisiaj bardzo potrzebne zarówno Warszawie, jak i we wszystkich innych miastach w Europie – dodał Piotr Świtalski z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Pobierz PDF