Wróć do listy

Inwestycja obejmująca rozbudowę linii kolejowej WKD o drugi tor na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego dobiegła końca. To bardzo dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W samo południe w piątek, 29 grudnia 2023 roku, na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim przy udziale władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o., generalnego wykonawcy, podsumowano zakres zrealizowanych prac.

Budowa nowego toru, przebudowa dotychczasowego starego toru oraz przebudowa układów torowych w obrębie dwóch stacji zostały zrealizowane w założonym terminie. Od soboty, 30 grudnia 2023 roku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów WKD ze znacznie ulepszoną siatką połączeń na tym odcinku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 155 mln zł, z czego 74,5 mln zł to środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana 30 września 2019 roku. W dniu 25 października 2022 roku zawarto z CUPT aneks do Umowy o dofinansowanie obejmujący podwyższenie całkowitych kosztów projektu według ówczesnej kalkulacji, a także wydłużający termin realizacji projektu do dnia 29 grudnia 2023 roku, tj. do czasu planowanego zakończenia robót budowlanych. Ostateczny koszt całkowity projektu zostanie ustalony na etapie realizacji płatności końcowych.

Dzięki zakończeniu prac obejmujących rozbudowę linii kolejowej WKD pociągi na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska pojadą po obydwu torach bez ograniczeń. Wzrośnie częstotliwość kursowania pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego: początkowo pojadą one w dni powszednie co 15-30 minut w godzinach szczytu oraz co 20-40 minut poza godzinami szczytu. Po zakończeniu prac na innym odcinku linii WKD, na terenie Warszawy, Grodzisk Mazowiecki zyska połączenia co 10-20 minut, zaś Milanówek co 30 minut. Wzrośnie również regularność i niezawodność przewozów na całej linii WKD.

Jak zauważa Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, pociągi WKD pełnią ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców powiatów grodziskiego i pruszkowskiego, którzy dojeżdżają nimi do pracy, szkół, uczelni czy placówek medycznych w Warszawie. – Wraz z dynamicznym rozwojem Grodziska Mazowieckiego i sąsiednich miejscowości budowa drugiego toru była po prostu niezbędna, aby zapewnić coraz większej liczbie pasażerów bardziej komfortowy, sprawny i szybszy dojazd do stolicy. Budowa drugiego toru była długo wyczekiwaną inwestycją, która mimo że realizowana płynnie i zgodnie z harmonogramem, wiązała się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców i pasażerów. Jestem jednak przekonany, że ten czas nieuniknionych utrudnień wart był niewielkich wyrzeczeń, aby teraz móc korzystać ze zmodernizowanej linii WKD. Dzięki powstaniu nowego toru i przebudowie tego już istniejącego, zwiększy się liczba połączeń, a komunikacja stanie się bardziej bezpieczna i dostępna, także dla osób niepełnosprawnych.

Zakończona budowa drugiego toru to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia rozwoju WKD w najbliższych dekadach. Inwestycja objęła gruntowną modernizację istniejącego toru, który od kilkudziesięciu lat nie był poddany kompleksowej naprawie. Szczegółowy zakres przewidywał prace o charakterze wielobranżowym na odcinku linii kolejowej między Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim o długości 7,5 km: infrastrukturę torową, system zasilania, system sterowania ruchem kolejowym, obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty), przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych wraz z urządzeniami zabezpieczenia przejazdów, budowę nowych peronów przystankowych wraz z infrastrukturą służącą do przekazywania informacji o ruchu pociągów. Infrastruktura kolejowa została dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

Bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu środków unijnych, ale także dzięki szerokiemu wsparciu samorządu wojewódzkiego oraz samorządów niższych szczebli modernizowane i rozbudowywane mogą być linie transportu kolejowego o znaczeniu lokalnym, takie jak popularna WKD, stanowiące kręgosłup dla skupionych wzdłuż nich miejscowości i zwiększające dostęp do innych obszarów aglomeracji – podkreślił Piotr Kandyba, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Znacząca pomoc z UE

Całkowita wartość projektu to blisko 155 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wynosi 146,4 mln zł (bez uwzględnienia waloryzacji kontraktu w trakcie jego realizacji). Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł.

– Zakończona właśnie inwestycja będzie mieć niezwykle istotne znaczenie dla mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i wszystkich okolicznych miejscowości, którzy na co dzień korzystają z usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Sama budowa została zrealizowana stosunkowo szybko, ale proces jej przygotowania trwał kilka lat. Warto również podkreślić istotną rolę funduszy unijnych wykorzystanych podczas rozbudowy linii kolejowej WKD – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Rozpoczęte w maju 2022 roku prace zostały zrealizowane w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany został drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Równocześnie została całkowicie przebudowana stacja końcowa Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny etap zakładał przebudowę starego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ostatni z etapów przewidywał prace w branżach systemów sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji dla szlaku dwutorowego.

– Rozbudowa linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim była jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Oddajemy do użytku nową infrastrukturę transportową służącą do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej. Dzisiejszy rezultat udało się osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu wykonawcy, przychylności lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych, na terenie których jest realizowana inwestycja, oraz dzięki wyrozumiałości i cierpliwości pasażerów i mieszkańców okolic linii kolejowej WKD. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że oddanie do użytkowania nowej infrastruktury pomimo bardzo napiętego harmonogramu robót, nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami bezpieczeństwa – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

W konferencji podsumowującej udział wzięli również m.in.: Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Pruszkowskiego Krzysztof Rymuza, Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski oraz Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka. Udział wzięli także przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Co jeszcze zostało zrealizowane w ramach projektu?

Dla potrzeb projektu opracowano: studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentację o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Szczegółowy zakres przedmiotowy projektu objął następujące prace:

 1. Budowa drugiego toru docelowo toru nr 1 – na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o długości ok. 7,5 km.
 2. Wymiana nawierzchni istniejącego toru 1G – docelowo toru nr 2 (tor nr 1G to istniejący dotychczas tor główny zasadniczy biegnący od stacji Podkowa Leśna Główna do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska) o długości ok. 7,5 km wraz z osiągnięciem dopuszczalnego nacisku na oś 196 kN.
 3. Optymalizacja geometrii linii kolejowej.
 4. Zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów spawanych na wszystkich torach.
 5. Elektryfikacja dobudowanego drugiego toru i wymiana sieci trakcyjnej na istniejącym torze 1G wraz z doposażeniem podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej.
 6. Wymiana na nowe wszystkich obiektów inżynieryjnych (4 mosty i 4 przepusty) z zapewnieniem nośności na nich 245 kN/oś.
 7. Przebudowa 10 przejazdów kolejowo-drogowych w związku z budową drugiego toru.
 8. Odwodnienie torów szlakowych poprzez budowę i odbudowę rowów bocznych.
 9. Modernizacja infrastruktury obsługi pasażerów w obrębie 8 obiektów (przystanków osobowych i stacji) poprzez przebudowę istniejących 11 peronów oraz budowę 5 nowych peronów wraz z dostosowaniem do potrzeb i wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się (wymagania TSI PRM), w tym: nowe dojścia do peronów, wyposażenie w elementy małej architektury, wiaty, system informacji dla podróżnych, system monitoringu.
 10. Modernizacja budynków 2 dworców Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.
 11. Opracowanie dokumentacji projektów wykonawczych oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (zabudowa dwukierunkowej trzystawnej samoczynnej blokady liniowej) i urządzeń telekomunikacji, wykonywanych w formule  „projektuj i buduj”.

Przystępując do postępowania przetargowego na roboty budowlane, w tym do licytacji elektronicznej, byliśmy przekonani, że projekt WKD jest ambitny, niezwykle ciekawy, ale jak najbardziej możliwy do zrealizowania według postawionych warunków. Nie wiedzieliśmy również, że zmaterializują się pewne ryzyka, z którymi zarówno nam jak i inwestorowi przyszło zmierzyć się z uwagi na sytuację międzynarodową. Dzięki ścisłej współpracy z inwestorem, jak i lokalnymi samorządami możemy dziś powiedzieć, że udało się. Chciałbym podkreślić, że takiego Zamawiającego jak WKD, z całą pewnością życzyłby sobie każdy Wykonawca. Jestem ponadto przekonany, że wybudowana nowa infrastruktura będzie dobrze służyć okolicznym mieszkańcom i pasażerom WKD przez najbliższe dziesięciolecia – podsumował Sławomir Krawczyk, Dyrektor Zarządzający ”INTOP Warszawa” Sp. z o.o., Generalnego Wykonawcy.

Jak przebiegały prace?

Uroczyste podsumowanie realizacji inwestycji rozpoczęło się na peronie nr 1 stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, natomiast w ramach drugiej części wydarzenia, wewnątrz hali Izby Tradycji EKD/WKD w historycznej elektrowozowni, w której odbył się premierowy pokaz spotu informacyjnego na temat inwestycji. Po zakończeniu prezentacji, na podstawie decyzji Marszałka województwa mazowieckiego, Pana Adama Struzika, w uznaniu szczególnych zasług dla organów zarządzających Warszawskiej Kolei Dojazdowej wręczone zostały dyplomy uznania. Dyplomy uznania Członkom Rady Nadzorczej WKD oraz Członkom Zarządu WKD wręczył osobiście Marszałek Adam Struzik.

Następnie przedstawiciele mediów mieli możliwość zadawania pytań przybyłym gościom i gospodarzom. Wszyscy natomiast zebrani wewnątrz hali Izby Tradycji EKD/WKD mogli zapoznać się z najważniejszymi elementami historii EKD/WKD, jak również z tym, co jest szczególnie istotne dla jej teraźniejszości oraz przyszłości.

Realizacja pierwszego z kluczowych etapów polegającego na budowie nowego toru oraz przebudowie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska trwała od lipca 2022 roku co lutego 2023 roku. We wczesnych godzinach porannych w dniu 20 lutego 2023 roku odjechały pierwsze pociągi z otwartej dla ruchu pasażerskiego stacji Grodziska Mazowiecki Radońska. Pociągi te zainaugurowały również regularne przewozy po nowo wybudowanym drugim torze linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (łącznie z obsługą wszystkich nowo wybudowanych peronów przystankowych zlokalizowanych przy tym torze). Jednocześnie rozpoczęła się przebudowa istniejącego starego toru.

Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska została zamknięta dla ruchu pociągów pasażerskich dnia 04 lipca 2022 roku i jej otwarcie po kompleksowej przebudowie nastąpiło niespełna trzy tygodnie przed zakładanym uprzednio terminem. Stacja została rozbudowana o dodatkowy, trzeci tor. Zabudowano dodatkowe rozjazdy oraz wybudowano dłuższe perony w porównaniu z poprzednio istniejącymi.

Wraz z otwarciem stacji w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się w ramach drugiego z kluczowych etapów przebudowa istniejącego starego toru. Etap ten został zrealizowany od lutego do października 2023 roku. Od dnia 30 października 2023 roku nastąpiło przełączenie ruchu pociągów na przebudowany tor nr 2, natomiast w obrębie nowo wybudowanego toru nr 1 i jego infrastruktury towarzyszącej podjęto prace wykończeniowe.

Realizacja wszystkich prac w obrębie stacji Podkowa Leśna Główna, obejmujących włączenie w jeden okręg nastawczy grupy rozjazdów na wysokości Podkowy Leśnej Zachodniej, umożliwiających obsługę linii kolejowej do Milanówka, została zakończona z dniem 10 grudnia 2023 roku. Równocześnie od tego samego dnia wprowadzony został ruch pociągów po obydwu torach pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Inwestycja została zrealizowana w założonym terminie. Podkreślenia wymaga fakt, iż niemal wszystkie roboty wykonywane były przy czynnym ruchu pociągów, w silnie zurbanizowanym terenie, nakładającym określone ograniczenia dla transportu ciężkich maszyn lub ładunków masowych.

Pomimo wskazanych uwarunkowań inwestycję udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu Wykonawcy, przychylności gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych, na terenie których realizowana jest inwestycja, jak również dzięki wyrozumiałości i cierpliwości pasażerów i mieszkańców okolic linii kolejowej WKD. Nie bez znaczenia także była sprzyjająca realizowanym pracom budowlanym aura.

Na budowie zaangażowanych było łącznie ponad 40 podwykonawców i dalszych podwykonawców.

W ramach działań służących zapewnieniu właściwego nadzoru ze strony Inwestora, w dniu 01 grudnia 2020 roku spółka WKD podpisała umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, tzw. „Inżyniera Kontraktu”.

Wśród kluczowych korzyści związanych z rozbudową infrastruktury kolejowej pomiędzy Podkową Leśną oraz Grodziskiem Mazowieckim znajdują się: poprawa przepustowości linii i stacji WKD, polepszenie skomunikowania z węzłami transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego) na terenie aglomeracji warszawskiej, poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów poprzez wzrost liczby uruchamianych pociągów i skrócenie czasu ich przejazdu, zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i punktualności transportu kolejowego, jak również ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zachęcenie użytkowników indywidualnych do korzystania z oferty publicznego transportu zbiorowego. W ramach modernizacji infrastruktury służącej obsłudze pasażerów szczególna jest kwestia pełnego przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Przedsięwzięcie przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców miejscowości podwarszawskich. W szczególności będzie mieć istotne znaczenie dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego terenów, przez które linia WKD przebiega.

Planowane w ramach projektu działania stanowią kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Osiągnięcie założonych w Strategii celów nie będzie możliwe bez poniesienia nakładów na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej, dzięki której podnoszona jest jakość i atrakcyjność komunikacji publicznej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

Tutaj można obejrzeć spot informacyjno-promocyjny na temat zrealizowanych robót budowlanych w ramach inwestycji (serwis YouTube)

Pobierz PDF