Wróć do listy

W dniu 9 października 2020 roku dokonano ostatecznego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy: „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Spośród 7 złożonych ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę SAFEGE S.A.S. (Francja).

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF