Wróć do listy

Od poniedziałku, 20.02.2023, będzie obowiązywać nowy, specjalny rozkład jazdy pociągów, obejmujący przywrócenie ruchu pociągów na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz przeniesienie ruchu pociągów na nowo wybudowany tor nr 1 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Jednocześnie ruszą prace związane z rozbiórką i kompleksową przebudową istniejącego starego toru.

Galeria zdjęć znajduje się na końcu artykułu.

Przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zbliżyło się do półmetka. Od poniedziałku, 20.02.2023, we wczesnych godzinach porannych odjadą pierwsze pociągi z otwieranej dla ruchu pasażerskiego stacji Grodziska Mazowiecki Radońska. Pociągi te zainaugurują również regularne przewozy po nowo wybudowanym drugim torze linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego wraz z całą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym w szczególności wraz z obsługą wszystkich nowo wybudowanych peronów przystankowych zlokalizowanych przy tym torze). Jednocześnie rozpocznie się przebudowa istniejącego starego toru.

Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska została zamknięta dla ruchu pociągów pasażerskich dnia 04.07.2022 i jej otwarcie po kompleksowej przebudowie następuje niespełna trzy tygodnie przed zakładanym uprzednio terminem. Powyższe udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu Wykonawcy, przychylności lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych, na terenie których realizowana jest inwestycja oraz dzięki wyrozumiałości i cierpliwości pasażerów i mieszkańców okolic linii kolejowej WKD. Nie bez znaczenia również była sprzyjająca realizowanym pracom budowlanym aura. Podkreślić należy, że wcześniejsze oddanie do użytkowania nowej infrastruktury następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami bezpieczeństwa.

W związku z otwarciem nowo wybudowanego toru poprawi się komfort podróży, pasażerowie zyskają dostęp do nowych peronów zlokalizowanych w obrębie wszystkich przystanków osobowych na przebudowywanym odcinku linii kolejowej, w tym w Podkowie Leśnej Zachodniej. Otwarcie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyeliminuje uciążliwości związane z koniecznością korzystania z zastepczej komunikacji autobusowej i przesiadania się na przystanku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. Pociągi na razie jednak nie przyśpieszą, ponieważ w dalszym ciągu z uwagi na planowane prace na sąsiednim starym torze nr 1G, będą poruszać się z prędkością ograniczoną do 40 km/h.

Nowy tor patrząc w kierunku Warszawy usytuowany jest po lewej stronie, podobnie jak wszystkie zlokalizowane wzdłuż niego perony przystankowe. Obsługa podróżnych będzie się odbywać w sposób następujący:

 • stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska – peron dwukrawędziowy, przy którym znajdują się tory: nr 1 (przy prawej krawędzi – podstawowy dla odjazdów) i nr 3 (dla wybranych przyjazdów)
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Piaskowa – peron zlokalizowany przed przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Piaskowej
 • przystanek Grodzisk Mazowiecki Okrężna – peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Okrężnej
 • przystanek Brzózki – peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Łąkowej
 • przystanek Kazimierówka – peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Kazimierzowskiej
 • przystanek Podkowa Leśna Zachodnia – peron zlokalizowany za przejazdem kolejowo-drogowym w ciągu ul. Zachodniej

W obrębie udostępnionej infrastruktury peronowej wzdłuż nowego toru w dalszym ciągu prowadzone będą prace wykończeniowe, obejmujące dostawę i montaż m.in. elementów wiat, gablot informacyjnych (będą to gabloty wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED znane już pasażerom m.in. z przystanków Pruszków WKD czy Warszawa Aleje Jerozolimskie), balustrad, stojaków rowerowych czy miejsc oczekiwania na asystę. Roboty dotyczące docelowego dowiązania zejść z peronów do okolicznego układu drogowego zostaną zrealizowane w drugim etapie inwestycji, równolegle z kompleksową przebudową toru prawego w kierunku Warszawy wraz z wszystkimi przejazdami kolejowo-drogowymi.

Otwarcie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z przeniesieniem ruchu na nowo wybudowany tor odbywa się na podstawie Decyzji nr 158/23 z dnia 09.02.2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie toru nr 1 linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz torów wraz z rozjazdami na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Złożenie wniosku o wydanie ww. decyzji poprzedził szereg odbiorów technicznych w poszczególnych branżach budowlanych. Następnie w dniu 08.02.2023 przeprowadzona została obowiązkowa kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Zakończono następujące prace:

 1. Realizacja robót w zakresie branży torowej na całym przebudowywanym szlaku linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7,5 km (zabudowa konstrukcji nawierzchni torowej łącznie z torami w stacji Grodzisk Maz. Radońska).
 2. Realizacja robót w zakresie przebudowy obiektów inżynieryjnych: 4 mosty (wykonane w układzie połówkowym na nowym torze nr 1) oraz 4 przepusty (wykonane na obydwu torach).
 3. Realizacja robót w zakresie sieci trakcyjnej: na całym szlaku LK47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz. o długości ok. 7,5 km wzdłuż nowego toru nr 1 oraz na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wywieszona została sieć trakcyjna. Zrealizowano prace w zakresie doposażenia podstacji trakcyjnej w Grodzisku Maz. i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej. Zrealizowano prace związane z montażem elementów sieci powrotnej.
 4. Budowa i wyposażanie nowych peronów w obrębie 8 obiektów odprawy pasażerów (przystanków osobowych i stacji) – w docelowej lokalizacji przy istniejącym starym torze nr 1G (dwa perony: Grodzisk Maz. Okrężna, Kazimierówka) oraz przy nowym torze nr 1 (wszystkie obiekty od Podkowy Leśnej Zachodniej do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; prace w Podkowie Leśnej Głównej planowane są w drugiej fazie realizacji inwestycji). Biorąc pod uwagę przyśpieszenie terminu otwarcia ruchu pociągow po nowym torze, na niektórych obiektach peronowych w najbliższym czasie będą prowadzone prace porządkowe i wykończeniowe w zakresie dojść pieszych oraz wyposażenia w elementy małej architektury.
 5. Przebudowa i stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (zamkniętej dla ruchu od dnia 04.07.2022). Aktualnie trwa jeszcze realizacja prac w zakresie wykonania drogi technologicznej do planowanego parkingu rowerowego, drogi dojścia dla podróżnych oraz zagospodarowania otoczenia peronów stacji, trwa zabudowa tras kablowych dla sieci elektroenergetycznych, sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji, kontynuacja prac remontowych w budynku stacyjnym.

Zamierzenia w zakresie dalszych etapów robót:

 1. Rozbiórka i kompleksowa przebudowa dotychczasowego, starego toru nr 1G na szlaku o długości ok. 7,5 km (łącznie z infrastrukturą towarzyszącą w postaci obiektów mostowych, elementów sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych, peronów, przejazdów kolejowo-drogowych). Przebudowa dotychczas istniejącego toru wraz ze wszystkimi obiektami mostowymi i przejazdami kolejowo-drogowymi potrwa ok. 6 miesięcy, do przełomu III i IV kwartału 2023 roku.
 2. Realizacja prac w obrębie stacji Podkowa Leśna Główna, obejmujących włączenie w jeden okręg nastawczy grupy rozjazdów na wysokości Podkowy Leśnej Zachodniej, umożliwiających obsługę linii kolejowej do Milanówka.
 3. Realizacja prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) i budowlanych w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacji; wykonywanych w formule  „projektuj i buduj”.
Pobierz PDF