Wróć do listy

W dniu 25 marca 2020 roku decyzją Wojewody Mazowieckiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje na wniosek inwestora podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Pliki do pobrania