Wróć do listy

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że od dnia 15 listopada 2022 roku do odwołania ruch pasażerski na przystanku Grodzisk Mazowiecki Okrężna przeniesiony zostaje na nowy peron nr 1 (zlokalizowany po prawej stronie toru, przed przejazdem kolejowo-drogowym, patrząc w kierunku Warszawy).

Ze względu na występujące tymczasowo utrudnienia wynikające z różnicy poziomów pomiędzy peronem, a podłogą pociągu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z pociągu.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie potrzeby skorzystania z usługi asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu. Potrzebę udzielenia pomocy podczas podróży należy zgłosić odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 755 70 82.

Uwaga! Tymczasowe miejsce oczekiwania na asystę – wskaźnik W4 – czarny prostokąt z białym krzyżem (w zależności od kierunku ruchu pociągu).

Nowy peron nr 1 na przystanku osobowym "Grodzisk Mazowiecki Okrężna" został wybudowany zgodnie z założonymi parametrami projektowymi. Usytuowany jest jednak przy istniejącym dotychczas "starym" torze nr 1G, który zostanie poddany rozbiórce i kompleksowej przebudowie dopiero w przyszłym, 2023 roku. Aktualnie stary tor nr 1G w rejonie peronu oraz przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Okrężnej poprowadzony jest w tymczasowej niwelecie, która docelowo w ramach planowanych ulegnie obniżeniu. Tym samym przebudowany tor będzie znajdować się niżej względem obecnej krawędzi peronu, zapewniając dostępność podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych zatrzymującego się przy nim pociągu na tym samym poziomie – tak, jak ma to miejsce na innych peronach linii WKD.

Otwarty nowy peron nr 1 będzie służyć w najbliższym czasie jako tymczasowo zastępujący użytkowany dotychczas stary obiekt, który jako jeden z dwóch – ob.ok Kazimierówki – na przebudowywanym szlaku linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim, pozostawał w kolizji z nowo powstającym drugim torem. Od 15 listopada br. ruszyła już rozbiórka starego peronu, w jego miejscu ułożony zostanie nowy tor, zaś obok niego po prawej stronie przed przejazdem kolejowo-drogowym zbudowany zostanie nowy peron (docelowo oznaczony jako nr 2). Nowy peron nr 1 będzie użytkowany do czasu przełożenia ruchu pociągów na nowy (drugi) tor, po czym zostanie wylączony z eksploatacji na czas przebudowy istniejącego dotychczas "starego" toru nr 1G. Otwarcie ruchu pociągów po nowym torze jest planowane w ciągu I kwartału 2023 roku.

W związku z powyższym, uwzględniając tymczasowy charakter udostępnionego obiektu, nie zostały w jego obrębie wybudowane lub zainstalowane wszystkie docelowo zaplanowane elementy. Wejście na peron od strony ulicy Okrężnej znajduje się po tymczasowej, utwardzonej nawierzchni prowadzącej po lewej stronie kontenera urządzeń sygnalizacji systemu ostrzegania. Docelowe wejście po pochylni poprowadzonej z prawej strony kontenera nie zostało jeszcze ukończone z uwagi na konieczność uprzedniego wykonania prac w zakresie przebudowy kolizji infrastruktury kablowej przy studzience teletechnicznej. Droga prowadząca na peron została wyposażona w tymczasowe wygrodzenia i barierki, które zostaną zastąpione przez docelowe urządzenia w późniejszym czasie. Podobnie w dalszej perspektywie czasowej pojawią się ławki, wiata, gabloty informacyjne, urządzenia systemu informacji pasażerskiej oraz wszystkie niezbędne elementy oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami. Równolegle z rozbiórką "starego" toru nr 1G zdemontowane zostaną kratownicowe słupy sieci trakcyjnej (aktualnie oznaczone planszami z czarno-żółtymi pasami; nowe słupy trakcyjne znajdą się poza krawędzią peronu, przy której oczekują już wbite w grunt fundamenty). W najbliższych dniach ze starego peronu na nowy obiekt zostanie przeniesiony automat biletowy.

Wszystkich podróżnych uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przemieszczaniu się w obrębie peronu jak również w jego najbliższym sąsiedztwie!

Pobierz PDF