Wróć do listy

Oferty w przetargu na Inżyniera Kontraktu otwarte.

W dniu 19 maja 2020 roku odbyło się publiczne otwarcie ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy: „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji dotyczącej budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Do ustalonego w ogłoszeniu terminu wpłynęło łącznie 7 ofert.

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF