Wróć do listy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla przygotowania terenu pod realizację inwestycji wpłynęło 8 ofert.

Przeprowadzenie oceny i wybór oferty najkorzystniejszej planowane są przed upływem 2020 roku. Wszystkie prace zasadnicze związane z wycinką powinny zostać zrealizowane w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF