Wróć do listy

W dniu 1 grudnia 2020 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą SAFEGE S.A.S. (Francja) na „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Tuż po podpisaniu umowy rozpocznie się realizacja Etapu Wstępnego przewidującego ocenę sporządzonej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi. Wnioski z oceny dokumentacji przeprowadzonej przez Inżyniera Kontraktu zostaną przekazane do analizy i ewentualnego uwzględnienia przez jednostkę projektową pod kątem przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, realizacja zadań po zakończeniu Etapu Wstępnego ulegnie zawieszeniu do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia w tym zakresie.

Pobierz PDF