Wróć do listy

W dniu 7 stycznia 2021 roku zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów na potrzeby inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego – wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince.

Wybrany Wykonawca, firma SORTED Sp. z o.o. w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów w zakresie określonym w dokumentacji umowy oraz przetransportuje pozyskane drewno do miejsc tymczasowego składowania. W ciągu kolejnych 30 dni, tj. do 30 marca 2021 roku będzie zobowiązany do uprzątnięcia terenu po wycince, po którym nastąpią czynności w zakresie ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

Pobierz PDF