Wróć do listy

Zakończyła się realizacja umowy na wycinkę drzew i krzewów na potrzeby inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Umowa obejmowała również transport pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykup drewna oraz uprzątnięcie terenu po wycince.

Wycinka drzew i krzewów została przeprowadzona w okresie od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku, zgodnie z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W okresie od 1 do 30 marca na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą zrealizowane zostały ponadto: transport pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykup drewna wraz z jego wywózką z miejsc tymczasowego składowania oraz uprzątnięcie terenu po wycince. Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy przeprowadzono w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2021 roku.

Pobierz PDF