Wróć do listy

W dniu 23 listopada 2021 roku po zakończeniu rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja administracyjna nr 838/SAAB/2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dotyczącą budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zostało zamieszczone m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pobierz PDF