Wróć do listy

W dniu 5 marca 2020 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy: „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury unijnej. Ogłoszenie postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.03.2020 pod nr 2020/S 046-109455. Planowany termin publicznego otwarcia ofert ustalono na dzień 10 kwietnia 2020 roku, który może ulec zmianie w toku procedowania postępowania..

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF