Wróć do listy

W dniu 29 grudnia 2020 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wycinkę drzew i krzewów na potrzeby inwestycji obejmującej budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego – wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince.

Spośród 8 złożonych ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę SORTED Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach (powiat piaseczyński).

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF