Wróć do listy

Warszawska Kolej Dojazdowa występując jako Pełnomocnik Województwa Mazowieckiego złożyła w dniu 30 grudnia 2019 roku do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji związanej z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Zasady przygotowania wniosku reguluje art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym W najbliższym czasie organ rozpatrujący wniosek przeprowadzi jego ocenę formalną, a następnie w drodze obwieszczenia skieruje go do konsultacji i oceny wszystkich interesariuszy, na działania których planowana inwestycja będzie wywierała wpływ.

Pobierz PDF